uživatel: nepřihlášen 

Hledat:
  
Login
Heslo
  


vodácký tábor : Táborový řád

1. Kapitán má vždy a za každých okolností pravdu.

2. Nižší hodnostáři musí dbát příkazů vyšších důstojníků bez ohledu na věk.

3. Důstojník má právo:
     a. udělit trest nižšímu hodnostáři. Každý hodnostní stupeň odpovídá až 5 klikům.
     b. být vzhůru po večerce. Každý hodnostní stupeň odpovídá půlhodině.
     c. zúčastnit se táborové rady, jako přísedící.

4. Důstojník odpovídá za své podřízené.

5. Hodnost lze získat příkladným činem, kamarádským chováním k ostatním, zručností při jízdě na lodi, prací pro kolektiv atd. O udělení hodnosti rozhoduje admiralita.

6. Každý kdo se chce vzdálit z tábora na víc než 200 metrů je povinen toto oznámit kapitánovi, který zůstává v táboře. Toto musí oznámit i když jde v doprovodu jiného kapitána.

7. Bez dovolení se nesmí jít nikdo koupat do řeky, potoka ani jinam.

8. V táboře i mimo něj platí zákaz kouření a pití alkoholických nápojů.

9. Nikdo nesmí rušit noční klid, omezený večerkou a budíčkem.

10. Každý účastník tábora se musí chovat slušně a čestně, aby nepošpinil čest sobě, kapitánům, ani svým rodičům.

11. V prostoru kuchyně se nesmí zdržovat kromě služby nikdo, kdo o to nebyl přímo požádán lodním kuchařem. To platí i o zásobovacím stanu.

12. Po večerce nesmí nikdo navštěvovat cizí stany. Bude-li toto zjištěno, hlavně u jedinců opačného pohlaví, budou tito neprodleně dopraveni domů k rodičům.

13. Proti tomuto řádu a zvláště pak bodu 1. není odvolání.

Admiralita tábora


Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF

 Hlavní nabídka

 Fotoalbum
Cwaknusse Ohre 2 104-1.JPG