uživatel: nepřihlášen 

Hledat:
  
Login
Heslo
  


vodácký tábor : Prohlášení o bezinfekčnosti

Toto prohlášení lze vytisknout kliknutím na ikonku tiskárny dole pod článkem. Po vytištění prosím doneste vyplněné prohlášení na sraz tábora. Děkujeme

Prohlášení o bezinfekčnosti


Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti:

bytem:

ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, karanténní opatření a že mi též není známo, že by v posledním týdnu přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Prohlašuji, že mé dítě nemá vši ani hnidy. Jsem se vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.

Toto prohlášení nesmí být starší 3 dnů, předává se při odjezdu na tábor.

V _______________ dne _______________

podpis rodičů (zák. zástupce)Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné závažné skutečnosti o zdravotním stavu dítěte, které vyžadují mimořádnou pozornost (např. alergie, apod.)

Případné léky k trvalému užívání s návodem a zdravotní průkaz pojištěnce (nebo alespoň jeho kopii) ODEVZDEJTE PŘED ODJEZDEM TÁBOROVÉ ZDRAVOTNICI.

Tyto údaje budou sloužit pouze pro potřeby vedení, či případného ošetřujícího lékaře:

Alergie:

Epilepsie:

Otřes mozku v posledních 5 letech:

Omezení pohybu (úraz, rekonvalescence atd.):

Vegetarián, vegan:

Umím plavat:          ne          ano uplavu _____ m

Zdravotní dieta (např. bezlepková):

Trvalé užívání léků:

Pojištěn u zdravotní pojišťovny:

Telefonní spojení na rodiče či jiné příbuzné (jméno!) v době konání tábora:

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF

 Hlavní nabídka

 Fotoalbum
foto 22