uživatel: nepřihlášen 

Hledat:
  
Login
Heslo
  


Cwaknusse : Fotogalerie

Na těchto stránkách ještě pracujeme. Snažíme se postupně zpracovat a hlavně sehnat fotky ze všech našich vodáckých táborů.

Čtěte dál... | 2322 dalších bajtů
Cwaknusse : Informace o vodáckém spolku

ZÁPIS


z ustavující schůze vodáckého spolku „CWAKNUSSE“, konané dne 26. ledna 1998 v Praze na Žižkově

Přítomno: 5 členů
Valná hromada byla zahájena v 18 hodin p. Mastíkem, který přednesl úvodní zprávu o platné registraci oddílu.

Program:
1) Zpráva o registraci spolku u ČSÚ a přidělení IČO
2) Plán akcí na rok 1998
3) Zpráva o hospodaření a plánu na rok 1998
4) Návrh na formu příspěvků členů
5) Množství spolupráce s dalšími organizacemi
6) Schválení představenstva a předsedy
7) Diskuze

Usnesení:
Valná hromada vodáckého spolku „CWAKNUSSE“ schvaluje:
1) Složení představenstva a jeho předsedu
2) Jmenování tří oprávněných osob na zřízení účtu pro potřeby spolku ve složení – Předseda, tajemník, hospodář; s podmínkou, že při pohybu na účtu musí být použito podpisu minimálně dvou z těchto tří osob, tj. pp. Baláček, Vendler, Pojarová.
3) Návrh na provedení razítka spolku.

Valná hromada vodáckého spolku „CWAKNUSSE“ bere na vědomí:
1) Plán akcí na rok 1998

V Praze dne 26. ledna 1998

Zapsal: p. Mastík
Za správnost zápisu a ověření: p. Baláček, p. Vendler

Čtěte dál... | 4447 dalších bajtů

 Hlavní nabídka

 Fotoalbum
foto 029